AAU logo

Tech Reports

Nr 16-5:
DiGi 2019: Digitale fællesskaber for unge med kognitive handicap: arbejdsrapport 1. Af Ditte Lystbæk Andreasen & Anne Marie Kanstrup, Dansk Center for Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet, . ISSN 1397-9507

Nr. 16-4:
PulsUp 2016: Evaluering af motionsnetværk for unge voksne med angst og depression, fase 2. Af Anne Marie Kanstrup, Pernille Bertelsen og Lea Tøttrup Jørgensen et al., Dansk Center for Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet, november 2016. ISSN 1397-9507. Rapporten kan fås ved henvendelse til Anne Marie Kanstrup, Insitut for Kommunikation, AAU

Nr. 16-3:
Undersøgelse af borgernes perspektiv på sundheds-it i 2015 - en udforskning af danskernes kendskab, holdninger, anvendelse og forhold til it til gavn for eget helbred. Af Lone Stub Petersen, Pernille Bertelsen, Kristina Tornbjerg, Dansk Center for Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet, september 2015. ISSN 1397-9507

Nr. 16-2:
Evaluating carbohydrate-counting practices of youth with type-1 diabetes and their perceptions of a mobile learning game. Af Marie Glasemann, Department of Communication, Aalborg University, May 2016. ISSN 1397-9507

Nr. 16-1:
Evaluering af motionsnetværk for unge voksne med angst og depression, fase 1. Af Anne Marie Kanstrup, Pernille Bertelsen og Lea Tøttrup Jørgensen et al., Dansk Center for Sundhedsinformatk, Aalborg Universitet, januar 2016. ISSN 1397-9507. Rapporten kan fås ved henvendelse til Anne Marie Kanstrup, Insitut for Kommunikation, AAU

Nr. 15-3:
Evaluering af projekt "Videostream ambulancer til klinik". Af Anna Marie Balling Høstgaard, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet, december 2015. ISSN 1397-9507

Nr. 15-2:
Begreber, værdier og metoder til belysning af bæredygtig og levedygtig udvikling og indførelse af teleteknologi i sundhedsvæsenet. Af Lars Botin, Pernille Bertelsen, Christian Nøhr, Danish Center for Health Informatics, Aalborg Universitet, december 2015. ISSN 1397-9507

Nr. 15-1:
Undersøgelse af klinisk anvendelse af sundheds-it-systemer 2014. Af Kristina Tornbjerg, Christian Nøhr, Aalborg Universitet, Dansk Center for Sundhedsinformatik. November 2014. ISSN 1397-9507

Nr. 14-4:
PhD thesis "Use of Clinical Simulation in Development of Clinical Information Systems". Sanne Jensen, Aalborg Universitet, Institut for Planlægning, Dansk Center for Sundhedsinformatik. Oktober 2014. ISSN 1397-9507

Nr. 14-3:
Projekt "Videokonferencefaciliteter i ambulancer i Region Nordjylland". Evalueringsrapport af Anna Marie Høstgaard, Aalborg Universitet, Dansk Center for Sundhedsinformatik. September 2014. ISSN 1397-9507

Nr. 14-2:
Undersøgelse af borgernes anvendelse af sundheds-it i 2013 – en udforskning af danskernes kendskab, holdninger og forhold til it, til gavn for eget helbred. Af Kristina Tornbjerg, Pernille Bertelsen, Aalborg Universitet, Dansk Center for Sundhedsinformatik. Marts 2014. ISSN 1397–9507

Nr. 14-1:
Undersøgelse af klinisk anvendelse af sundheds-it-systemer 2013. Af Kristina Tornbjerg, Christian Nøhr, Aalborg Universitet, Dansk Center for Sundhedsinformatik. Marts 2014. ISSN 1397-9507
 

Nr. 13-3:
Evaluering af døgnbemanding på lægebilen, Præhospitalt Beredskab, Region Nordjylland. Af Bente Schmidt Nielsen, Anders Knørr Lyseen, Christian Nøhr, Aalborg Universitet, Dansk Center for Sundhedsinformatik. November 2013. ISSN 1397-9507

Nr. 13-2:
Anvendelse af SNOMED CT til Repræsentation af SFI i Region Nord. Evalueringsrapport. Af Kirstine Rosenbeck Gøeg og Anne Randorff Rasmussen, Aalborg Universitet, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Dansk Center for Sundhedsinformatik. Oktober 2013. ISSN 1397-9507

Nr. 13-1:
Undersøgelse af klinisk anvendelse af sundheds-it-systemer 2012. Af Marion Berg Christiansen, Christian Nøhr, Aalborg Universitet, Dansk Center for Sundhedsinformatik. April 2013. ISSN 1397-9507
 

Nr. 12-2:
EPJ i Danmark før regionsdannelsen i 2007. En undersøgelse af evalueringer af Elektronisk Patientjournal i klinikken. Af Jens Erik Warfvinge, Aalborg Universitet, Dansk Center for Sundhedsinformatik. August 2012. ISSN 1397-9507

Nr. 12-1:
Undersøgelse af klinisk anvendelse af sundheds-it-systemer 2011. Af Marion Berg Christiansen, Christian Nøhr, Aalborg Universitet, Virtuelt Center for Sundhedsinformatik, Marts 2012. ISSN 1397-9507 

Nr. 11-6:
The patients' health informatics tool - Exploring the possibilities. A Web 2.0 application for men with prostate cancer. Af Charlotte D. Bjørnes, Aalborg Universitet, Oktober 2011. ISSN 1397-9507

Nr. 11-5:
Evaluering af ABT-projektet: Genanvendelse af administrative patientdata til måling af den sundhedsfaglige kvalitet. Af Christian Nøhr og Anna Marie Høstgaard, Aalborg Universitet, August 2011. ISSN 1397-9507

Nr. 11-4:
Undersøgelse af klinisk anvendelse af sundheds-it-systemer 2010. Af Marion Berg Christiansen, Christian Nøhr, Aalborg Universitet, Virtuelt Center for Sundhedsinformatik, August 2011. ISSN 1397-9507

Nr. 11-3:
Evaluering af pilottest af Klinisk Proces "Vieweren" - Evalueringsrapport. Af Anna Marie Høstgaard, Pernille Bertelsen, Christian Nøhr, Aalborg Universitet, Februar 2011. ISSN 1397-9507 

Nr. 11-2:
Sorcerer's Aprentice: Creating the Electronic Health Record, Re-inventing Medical Records and Patient Care. Af Judith Gregory, Aalborg Universitet, Februar 2011. ISSN 1397-9507

Nr. 11-1:
Evaluering af it-støtte til FAME ved Regionshospitalet ti Horsens. Af Marion Berg Christiansen og Christian Nøhr, Aalborg Universitet. Februar 2011. ISSN 1397-9507

Nr. 08-2:
MaXi 2008: Arbejdsrapport for første iteration i maXi-projektet. Af Anne Marie Kanstrup og Pernille Bertelsen, Aalborg Universitet. December 2008. ISSN 1397-9507 

Nr. 08-1:
Sundhed.dk: Anvendelse, tilfredshed og nytteværdi. Af Thomas Haahr Nielsen, Morten Lundberg Rasmussen, Kim Viborg Andersen, Christian Nøhr. Marts 2008. ISSN 1397-9507 

Nr. 07-3:
Kortlægning af uddannelser på videregående niveau, der indeholder en kombination af sundheds- og it-elementer - status 2007. Ann Bygholm, Lene Sømod Flou. November 2007. ISSN 1397-9507

Nr. 07-2:
Mobil e-læring til yngre læger - erfaringer fra MINI-projektet. Anne Marie Kanstrup, Niels Boye, Pernille Bertelsen, Ellen Christiansen, Christian Nøhr, Jan Stage. December 2007. ISSN 1397-9507

Nr. 07-1:
Offentlig forskning i sundhedsinformatik - status december 2006. Af Annette Moos Nielsen, Stig Kjær Andersen. April 2007. ISSN 1397-9507

Nr. 04-2:
Offentlig forskning og udvikling i sundhedsinformatik - status 2004. Af Birthe Dinesen, Nis Johannsen, Stig Kjær Andersen, Finn Kensing. November 2004. ISSN 1397-9597
Skema til beskrivelse af forskningsmiljø og forskningsprojekter inden for sundhedsinformatik samt Skema til beskrivelse af udviklingsprojekter inden for sundhedsinformatik (wordformat)

 

Nr. 04-1:
EPJ og organisatoriske forandringer: Identifikation af potentielle superbrugere. Udvikling og afprøvning af en medarbejderorienteret metode til udpegning af superbrugere i forbindelse med implementering af EPJ på Skejby Sygehus. Af Pernille Bertelsen, Ole Busck. Januar 2004. ISSN 1397-9507

Nr. 03-4:
Vurdering af forandringsparathed på Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus. Af Anna Marie Høstgaard, Christian Nøhr. December 2003. ISSN 1397 - 9507

Nr. 03-3:
Forlængelse af gæsteforelæsninger via konferencesystem. Af Christian Nøhr, Ole K. Hejlesen, Ann Bygholm. Maj 2003. ISSN 1397 - 9507 

Nr. 03-2:
Using case methods to study cultural diversity within the development of telematic systems. Af Christian Nøhr, Pernille Bertelsen, Jytte Brender. Maj 2003. ISSN 1397 - 9507 

 

 

Nedenstående Tech Reports findes kun i papirformat. Du er velkommen til at skrive til info@dachi.dk hvis du ønsker et eksemplar.

Nr. 03-1:
Methodological and methodical perils and pitfalls within assessment studies performet on IT-based solutions in Healthcare. Af Jytte Brender. Maj 2003. ISSN 1397 - 9507

Nr. 01-2:
Indigenous Knowledge and IT Developments in Health Care.
Af Pernille Bertelsen. September 2001. ISSN 1397 - 9507  

Nr. 01-1:
IT-implementering som læreproces. Evaluering af lærestrategien for implementering af den elektroniske OmsorgsJournal, Århus Kommune. Af Helle Wentzer og Ann Bygholm. Marts 2001. ISSN 1397 – 9507

Nr. 00-2:
Nye modeller for kommunikation i sundhedsvæsenet. Af Niels Boye, august 2000. ISSN 1397 – 9507

Nr. 00-1:
Final Report. HC 4017 PatMan Patient Workflow Management System. Telematics Applications Programme Health Care.
Editor: Andersen, Stig Kjær, Aalborg Universitet. Marts 2000. ISSN 1397 – 9507

Nr. 99-2:
Hvilke barrierer er der i forbindelse med elektronisk booking i en kirurgisk afdeling – Hvordan imødegås de?. Af Ulla Klimt, Sten Christophersen, Holger Probst. Projekt på Masteruddannelsen i Sundhedsinformatik. 1999. ISSN 1397 – 9507.

Nr. 99-1:
EPJ Observatoriet. Årsrapport for 1998. Af Søren Vingtoft, Søren Lippert, Niels Koldsøe, Knut Bernstein, Morten Bruun-Rasmussen, Christian Nøhr, Stig Kjær Andersen, Margit Kristensen. 1999. ISSN 1397 – 9507.

Nr. 98-5:
Final Report. HC 3103 HC-REMA  Health Care Resource Management. Telematics Applications Programme Health Care.
Af Andersen, Stig Kjær, Quaglini, Silvana. 1998. ISSN 1397 – 9507.

Nr. 98-4:
Vårdpersonalen uppfattning av datorjournalen – en förandringsprocess? Af Rolf E. Nikula og Helena Svedberg. 1998. ISSN 1397 – 9507

Nr. 98-3:
System for 3D Localisation of Malformations in the Human Brain.
Af Jacob Lind, Lasse Riis Østergaard, Ole V. Larsen, Henning Nielsen, Niels Jacob Bartholdy og Jens Haase. 1998. ISSN 1397 – 9507.

Nr. 98-2:
Cross-Disciplinary Collaboration. Concrete and general elements for understanding.
Af Eva Hultengren 1998. ISSN 1397 – 9507.

Nr. 98-1:
Behandling og Pleje Systemet – Udviklings- og Implementeringsforløbet. Af Gunnar Scott Reinbacher og Karen Ulrik Niss. Januar 1998. ISSN 1397 – 9507

Nr. 97-1:
KARDIO. A simulation of a cardiac care unit intended for the study of the ethical components of medical decision-making.
Af Søren Holm, Peter Øhrstrøm, Claus Donner. 1997. ISSN 1397 – 9507