AAU logo

EPJ-OBSERVATORIETS UDGIVELSER I PERIODEN 1998 - 2006

 

STATUSRAPPORTER

EPJ-Observatoriet: Statusbeskrivelser for EPJ i amterne 2006 (ISBN: 87-91424-08-9. EPJ-Observatoriet)

EPJ-Observatoriets Statusrapport 2005 (ISBN: 87-91424-07-0. EPJ-Observatoriet)

EPJ-Observatoriets Statusrapport 2004 (ISBN: 87-91424-06-2. EPJ-Observatoriet)

EPJ-Observatoriets Statusrapport 2003 (ISBN: 87-91424-01-1. EPJ-Observatoriet)

EPJ-Observatoriet : Statusrapport 2002 (ISBN: 87-986264-4-2. EPJ-Observatoriet)

EPJ-Observatoriet : Statusrapport 2001 (ISBN: 87-90839-39-0. EPJ-Observatoriet)

EPJ Observatoriet : Statusrapport 2000 (ISBN: 87-90839-05-6. EPJ-Observatoriet)

EPJ Observatoriet : Årsrapport for 1998 (ISSN: 1397-9507. V-CHI Tech report). Fåes ikke som download.

 

 

HÅNDBØGER og tekniske rapporter

 

Metodehåndbog i forandringsparathed (ISBN: 87-91424-03-8. EPJ-Observatoriet. 2004) Bog. Spørgeskema. Projektbeskrivelse. Køreplan

Metodehåndbog i teknologivurdering af it-baserede løsninger inden for sundhedssektoren (ISBN: 87-91424-04-6. EPJ-Observatoriet. 2004). Fåes ikke som download.

Håndbog i organisatoriske forandringer i forbindelse med implementering af elektroniske patientjournaler på sygehuse (ISBN: 87-91424-05-4. EPJ-Observatoriet. 2004)

Status for arbejdet med EPJ-planlægning i de danske amter og H:S (SBN 87-91424-00-3. EPJ-Observatoriet. 2003)

Metodehåndbog i arbejdsgangsanalyser (ISBN: 87-986264-3-4. EPJ-Observatoriet. 2002)