Referencegruppe for DaCHI

Referencegruppen skal virke ved gensidig inspiration mellem parterne og DaCHI. Referencegruppen afholder møder 1-2 gange om året, hvor DaCHI’s resultater og igangværende projekter præsenteres, og centrale sundhedsinformatiske emner diskuteres.

Referencegruppen er repræsenteret ved

Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til DaCHI på e-mail: info@dachi.aau.dk