AAU-forretningsudvalg for DaCHI

Forretningsudvalget konstituerer sig selv, herunder vælger formand og fastsætter selv sin forretningsorden.

Følgende faglige AAU-miljøer deltager i forretningsudvalget

Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til DaCHI på e-mail: info@dachi.aau.dk.