AAU logo

CHI-Leverandørforum

CHI-Leverandørforum er et interessenetværk, som omfatter de ledende danske sundheds-it-leverandører. CHI-Leverandørforum har fokus på at være en aktiv sparringspartner inden for sundheds-it generelt, infrastruktur og teknisk standardisering.

Flertallet af sundheds-it-leverandørerne deltager tillige i IT Branchens udvalg for sundheds-it, hvor fokus mere er på politiske, lovgivningsmæssige og juridiske emner - læs mere om udvalget på IT Branchens hjemmeside.

 

Deltagere

Gruppen er åben for alle aktive sundheds-it-leverandører i Danmark. CHI-Leverandørforum består pt. af 8 virksomheder: Capgemini, CGI, DXC, IBM, Systematic, Tieto, Cambio samt KMD. Der afholdes møde ca. hver 3 måned.

 

Tilhørsforhold

CHI-Leverandørforum indgår i det tværinstitutionelle samarbejde Dansk Center for Sundhedsinformatik på Aalborg Universitet. DaCHI er sekretariat for netværket.

 

Formål

Gruppen skal arbejde aktivt med at understøtte nedenstående opgaver:

  • Fremme sundheds-it-udviklingen gennem anbefalinger vedr. sundhedsinformatik og specifikt infrastruktur og standardisering baseret på konsensus mellem leverandørerne

  • Facilitere åben kommunikation mellem de deltagende sundheds-it-leverandører og nationale, regionale, kommunale og private interessenter

  • Bidrage til at den danske debat om sundheds-it foregår på et veloplyst og fagligt solidt grundlag

 

Fokusemner for 2018

Gruppen fokuserede på følgende indsatsområder i 2018: standardiseringsarbejde med fokus på HL7, LPR, Fælles Sprog III og telemedicin.

 

MØDEKALENDER FOR 2019

17. januar i Arhus, Systematic
8. maj i Københavns-området
6. september i Aarhus, CGI
? november i Aarhus-området

 

Administration

Sekretariatet er hos:

 

Dansk Center for Sundhedsinformatik
Aalborg Universitet
Rendsburggade 14
9000 Aalborg

 

tlf: 9940 9880

e-mail: info@dachi.dk

 

Der er deltagerbetaling til CHI-Leverandørforum til dækning af sekretariatsbistand. Gebyret er på kr. 7.500,- + moms.