AAU logo

netværk

Netværkssamarbejder og faglige selskaber

DaCHI driver og deltager i en række netværkssamarbejder og faglige selskaber.

DaCHI har været med til at danne CHI-Leverandørforum, som er et interessenetværk for firmaer inden for sundheds-it. DaCHI har ligeledes været en af initiativtagerne til Forskerforum i Sundheds-it, som samler en række forskere på de danske universiteter, der beskæftiger sig med social, organisatorisk, teknisk og praksisforskning i sundheds-it. 

Deltagerne i DaCHI er også repræsenteret i diverse faglige selskaber, det nationale selskab for medicinsk informatik, DSMI, og de internationale selskaber for medicinsk informatik, på europæisk niveau, EFMI, og på verdensplan, IMIA. Herforuden deltager DaCHI også i en række uddannelsesnetværk.