netværk

Netværkssamarbejder og faglige selskaber

DaCHI driver og deltager i en række netværkssamarbejder og faglige selskaber.

DaCHI har været med til at danne CHI-Leverandørforum, som er et interessenetværk for firmaer inden for sundheds-it.

DaCHI deltager desuden i det nordiske forskernetværk Nordic eHealth Research Network (NERN) med fokus på bl.a. fælles indikatorer for sundheds-it, fælles dataindsamling og analyse af sundheds-IT-strategier. DaCHI indgår desuden i netværket Digital Sundhed, som samler nøgleaktører og ledere fra den private, kommunale og regionale sektor, der arbejder med sundhed, digitalisering og sundhedsteknologiske løsninger.

Deltagerne i DaCHI er også repræsenteret i diverse faglige selskaber, det nationale selskab for medicinsk informatik, DSMI, og de internationale selskaber for medicinsk informatik, på europæisk niveau, EFMI, og på verdensplan, IMIA.

Netværk