Forskning

Forskning

DAchi SAMLER FORSKNINGSMILJØER PÅ AAU, DER BESKÆFTIGER SIG MED SUNDHEDSINFORMATIK

Det drejer sig om følgende faggrupper:

 

forskningsområderne er hovedsageligt

 • brugerinterface og usability
 • teknologivurdering og -implementering
 • organisationsforhold
 • kliniske beslutningsstøttesystemer
 • kliniske informationssystemer, herunder EPJ
 • kvalitetsvurdering
 • brugerdreven innovation
 • arbejdspraksisstudier
 • velfærdsteknologi

 

Andre kompetenceområder

 • netværksdannelse og drift af netværksbaseret virksomhed
 • vidensudveksling mellem universitet, industri og klinik
 • uddannelse og kompetenceudvikling
 • projektledelse

 

Dansk Center for Sundhedsinformatik arbejder med at fremme forståelsen af samspillet mellem informationsteknologi, sundhedsvæsenets organisation og sundhedsfaglige problemstillinger. Centret er forankret i det forskningsmæssige miljø på Aalborg Universitet, der på det sundhedsinformatiske område er et samspil mellem flere institutter, bl.a. Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Institut for Planlægning, Institut for Kommunikation samt Institut for Økonomi og Ledelse.

 

TVÆRFAGLIG OG ALSIDIG LØSNING AF SUNDHEDSINFORMATISKE OPGAVER

Via Aalborg Universitet og sine samarbejdspartnere: KORA, MedCom, CHI-Leverandørforum, Region Midtjylland, Århus Universitet, Aalborg Universitetshospital og Region Nordjylland, kan Dansk Center for Sundhedsinformatik tilbyde en tværfaglig og alsidig indgang til løsninger af sundhedsinformatiske opgaver.

Dansk Center for Sundhedsinformatik stiller sin viden til rådighed for både nationale og internationale projekter.

FORSKNING OG PROJEKTER