AAU logo

Sundhedsøkonomi og nye forretningsområder 2004

Sundhedsøkonomi og nye forretningsområder 2004

Tirsdag den 25. maj 2004, kl. 15.00-17.30

SE OPLÆG FRA:

Kjeld Møller Pedersen

Jesper Christensen

 

Invitation:

Netværksmødet sætter denne gang fokus på sundhedsøkonomien og nye forretningsområder for dansk industri. Med udgangspunkt i udviklingen i sygehusvæsenet, vil Professor Kjeld Møller Pedersen byde på en bred diskussion af muligheder og barrierer i forhold til samarbejde mellem industrien og sygehusvæsenet. Sundhedsdirektør i Nordjyllands Amt Jesper Christensen vil belyse erfaringer og overvejelser i forbindelse med digitale systemer i relation til effektvurdering.

Mødet er tænkt som et oplæg til dialog og diskussion om fremtiden.

Program

15.00 – 15.10 Velkomst v. Kim Dremstrup Nielsen, institutleder, Institut for Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet
15.10 – 16.10 ”Skaber udviklingen i sygehusvæsenet bedre muligheder for et intensiveret samarbejde mellem sygehuse og medicoteknik-branchen – eller øges barrierne?” v. Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi- og sundhedspolitik, Syddansk Universitet.

 

I Danmark er der en lang tradition for samarbejde mellem sygehuse og industrien. Høreapparater er et velkendt eksempel. Har udviklingen i sygehusvæsenet gjort sådanne fremtidige samarbejder lettere eller vanskeligere? De kliniske afprøvninger af medicin er under pres – og det anmeldte antal er faldet i de senere år. Skyldes det, at sygehusene er blevet mindre attraktive partnere eller at andre lande tilbyder bedre vilkår? Omvendt har biotek-industrien indledt et samarbejde. Med afsæt i disse og andre udviklingstendenser vil der være en bred og generel diskussion af muligheder og barrierer for et intensiveret samarbejde omkring medico-teknik.

16.10 – 16.30 Pause med forfriskning
16.30 – 17.00

”Kan Elektroniske patientjournaler betale sig?" v. Jesper Christensen, Sundhedsdirektør, Nordjyllands Amt.

Elektroniske patientjournaler skal være indført på alle danske sygehuse inden 2006. Overalt i de danske amter arbejdes der på højtryk for at nå dette mål. Men kun få steder har man forsøgt i samme proces at lave en model for effektvurdering af disse digitale systemer. Indlægget vil tage udgangspunkt i de erfaringer og overvejelser, der er gjort i den forbindelse i Nordjyllands Amt.

 17.00 – 17.30 Afsluttende diskussion