AAU logo

Udtræk af sundhedsdata til flere samtidige formål - hvordan skaber det værdi i sundhedssektoren?

Udtræk af sundhedsdata til flere samtidige formål - hvordan skaber det værdi i sundhedssektoren?

Danmark er internationalt kendt for et lukket sundhedsdatanet og centrale registre, som gør det muligt at opsamle kliniske data på tværs af institutioner. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fremlagde i efteråret 2013 en vision om, at ”Danmark skal være internationalt førende i at anvende data fleksibelt og sikkert til gavn for patienterne". Det er en ambitiøs vision, som kræver viden og samarbejde for at nå i mål.

En tilsvarende vision om at anvende data fleksibelt og sikkert var baggrunden for en gennemgribende re-organisering af datainfrastrukturen på universitetshospitalet i Wisconsin i USA (også kendt som ”home of EPIC”). Det er lykkedes at få to centrale personer i den omstillingsproces til at komme til Danmark for at dele viden om, hvordan de har re-organiseret data-infrastrukturen med fokus på genbrug af data fra patientjournaler, og hvad det arbejde har skabt af værdi både klinisk, forskningsmæssigt og administrativt. Oplæggene har fokus på såvel de organisatoriske som de tekniske aspekter, herunder fokus på datasikkerhed for patienterne, og hvordan organisationen støtter klinikere i at trække data ud af it-systemerne.

Indsigt i amerikanske erfaringer giver anledning til at præsentere status for genbrug af sundhedsdata i Danmark og tanker om fremtidige projekter. Ligeledes er det anledning til at præsentere eksempler på de nyeste initiativer til at genbruge data og spørge ind til, hvordan investeringer i datavarehuse står mål med den værdi de skaber.

Deltagerne kan forvente:
• at blive introduceret til den nyeste viden om hvordan man kan opbygge en
   sikker governance-struktur og støtte klinikere i at skabe værdi ved at
   genbruge data
• at blive præsenteret for aktuelle danske initiativer med fokus på genbrug
   af data
• at blive inspireret til nye projekter og samarbejder

 

Deltagerpris: kr. 1.200 ex moms, kr. 1.500 inkl. moms

Tilmelding:
- efter først-til-mølle-princippet – maks. 130 deltagere
- tilmeldingen er bindende
- deadline for tilmelding er fredag den 29. maj
 


Der er lukket for tilmelding - arrangementet er fyldt op. 


 

Program (med forbehold for ændringer)
 

Programmet gennemføres på engelsk om formiddagen og på dansk om
eftermiddagen.
Ordstyrer: Christian Nøhr, Dansk Center for Sundhedsinformatik,
Aalborg Universitet

08.30 - 09.00 Registrering og kaffe

09.00 - 09.15 Welcome and introduction to the challenge of adding value
                       when we implement technology that enables health
                       information retrieval for multiple purposes/beyond patient
                       treatment
                       v/Pia Elberg, Danish Center for Health Informatics,
                       Aalborg University

09.15 – 10.00 Health Analytics Foundations: The challenges and solutions to
                       develop a data infrastructure to allow clinical, quality and
                       research to benefit from EHR-derived data
                       Part 1: Organizational requirements and technical components
                       v/Umberto Tachinardi, CRIO/CKO, SMPH,
                       University of Wisconsin, Madison, USA
                       Slides

10.15 - 10.30 Coffee break

10.30 - 11.00 Part 2: Lessons learned
                      v/Umberto Tachinardi, CRIO/CKO, SMPH,
                      University of Wisconsin, Madison, USA

11.00 - 12.00 Adding more value by smart querying and Natural Language
                      Processing
                      v/Eneida Mendonca, Ass. Prof., DBMI/Dept. of Pediatrics,
                      University of Wisconsin, Madison, USA
                      Slides

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 - 13.30 Den digitale infrastruktur i Danmark – status og aktuelle
                      initiativer
                      v/Helle Ulrichsen, formand for STARS* Strategisk
                      Alliance for Register- og Sundhedsdata
                      Slides


13.30 - 14.00 Sundhedsplatformen som grundlag for at skabe værdi af
                      kliniske data
                      v/Gitte Fangel, Programdirektør, Sundhedsplatformen,
                      Region Hovedstaden og Sjælland
                      Slides

14.00 - 14.30 Networking ved caféborde med kaffe, te, kage, vand og frugt!

14.30 - 15.00 Hvordan skaber et datavarehus værdi i en kommunal
                      forvaltning?
                       v/Astrid Lindholm Harlou og Anja Trudslev, analysekonsulenter,
                       Sundhedssekretariatet, Odense Kommune
                       Slides

15.00 – 15.30 Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional
                      forvaltning?
                      v/ Hanne Purkær Pedersen, Fuldmægtig i Koncern Økonomi 
                      og Jan Trangeled Knudsen, BI-konsulent, Koncern IT, Region Nordjylland
                      Slides

15.30 - 15.45 Opsamling af dagens pointer og næste skridt.