AAU logo

Seminar - Standardisering af sundhedsvæsenet

Seminar - Standardisering af sundhedsvæsenet

Seminaret bliver afholdt på Aalborg Universitet i København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Formiddagen: Plenumoplæg i Auditorium 1.008.
Eftermiddagen: Cafe-seminar

Deltagerpris: kr. 1200 ex moms, kr. 1.500 inkl. moms

Arrangør: E-sundhedsobservatoriet, DaCHI, Aalborg Universitet

Tilmelding:
- efter først-til-mølle-princippet – maks. 130 deltagere
- tilmeldingen er bindende
- deadline for tilmelding er fredag den 22. august
 

Bliver standardiserede digitale platforme nøglen til sundhedsvæsenets fremadrettede professionalisering eller apokalypse?

 

Synopsis:
Standardisering har gennem årtier været et italesat fokusområde blandt beslutningstagere med ansvar for sundhedsvæsenets udvikling ud fra ønsket om at skabe lige adgang, ensartet høj kvalitet, sammenhæng og effektivitet. Erfaringerne hermed har været meget blandede. Hvad enten man anskuer det fra en kvalitetsstyringsvinkel, en klinisk vinkel, en patientvinkel, en administrativ vinkel eller en digitaliseringsvinkel, er resultaterne af standardiseringstiltag ikke entydigt positive.

Set i lyset af den omfattende digitalisering, der sker i regionerne disse år, er det relevant at spørge, hvordan vi fremadrettet opbygger vores digitale platforme, så den tilhørende standardisering er med til reelt at højne den kliniske kvalitet fremfor at udfordre den. Man kan spørge, om vi forstår det samme ved standardisering? Hvad siger erfaringerne? Hvor langt er man kommet med at udarbejde og implementere indholdsmæssige standarder forskellige steder i landet, uanset om man kalder det SFI (sundhedsfagligt indhold), KAI (klinisk og administrativt indhold), instrukser, kvalitetsstandarder eller noget helt femte? Hvordan får vi det implementeret som meningsfulde standarder, der opfylder forventningerne og er forankret blandt brugerne, herunder i særdeleshed de sundhedsprofessionelle?


Målgruppe:
Seminaret henvender sig til hospitalsledelser, kvalitetsmedarbejdere, klinikere, it-medarbejder og forskere med interesse for standardisering i det kliniske arbejde og i de kliniske it-systemer. Til eftermiddagens cafe-seminar vil der blive lavet et separat spor for firmaansatte deltagere og konsulenter.
 


Program:

Ordstyrer formiddagen: Martin Sølvkjær, sektionsleder, CIMT, Region Hovedstaden

Registrering og kaffe

Welcome
Gitte Fangel, programdirektør for Sundhedsplatformen, Region Hovedstaden

The chief physicians prescription: Standardization as treatment against significant
variation of clinical outcomes – what’s up?
Knut Borch-Johnsen, vice director, Holbaek Hospital, Region Zealand - Slides from Knut

IT supported process management in healthcare - what should be standardized
and what should not?
Thomas Hildebrandt, professor, IT University, Copenhagen - Slides from Thomas
 

Coffee break
 

Standardizing healthcare by EPIC implementation in Sint Lucas Andreas
Ziekenhuis, Amsterdam
Jaap Visser, Program manager EPIC and cardiologist - Slides from Jaap

EPIC implementation in Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust’s
David Kwo, eHealth Programme Manager, Cambridge University Hospitals NHS
Foundation Trust, Addenbrooke's Hospital - Slides from David


Lunch
 

Cafe-seminar


Status og erfaringsudveksling på regional indholdsstandardisering – hvor langt er vi og hvordan kommer vi videre?

Introduktion til eftermiddagens cafe-seminar
Christian Nøhr, professor, DaCHI

Erfaringer med sundhedsfaglig standardisering i Region Nordjylland
Toke Ottesen og Dorte Markussen - Slides from Toke

Erfaringer med sundhedsfaglig standardisering i Region Hovedstaden
Gitte Fangel, programdirektør for Sundhedsplatformen, Region Hovedstaden - Slides from Gitte

Introduktion til gruppediskussioner
Pia Elberg og Kirstine Rosenbeck Gøegh, DaCHI, Aalborg Universitet. Slides

Link til Kirstines artikel i International Journal of Medical Informatics (Gratis adgang frem til medio oktober)


Cafe-gruppediskussioner – inklusive kaffe og chokolader!
En præmis for cafe-seminaret er at der arbejdes i to teams 
Team A) kun offentligt ansatte
Team B) kun privatansatte

Opsamling
 

Ved café-seminaret bliver alle deltagerne fordelt i små grupper ved mindre borde. Ved cafe-borde fortæller hver deltager om de udfordringer, man har oplevet i forbindelse med at implementere indholdsmæssige standarder, hvad man har gjort for at løse udfordringerne, og endelig diskuteres, hvordan sådanne udfordringer bør tackles fremadrettet (lessons learned) sådanne udfordringer. Grupperne vil blive ændret flere gange i løbet af seminaret, således at man kommer til at snakke med mange forskellige deltagere, og dermed hører om erfaringer fra hele landet. Alle får således mulighed for at komme med synspunkter.