AAU logo

PSIP

Dansk Selskab for Medicinsk Informatik og Virtuelt Center for Sundhedsinformatik (V-CHI), Aalborg Universitet - afholdt den 9. februar 2012 et eftermiddagsarrangement om PSIP-projektet

PSIP står for Patient Safety through Intellegent Procedures. Projektet er et europæisk forskningsprojekt med fokus på kontekststyret beslutningsstøtte i forbindelse med medicinering. Formålet med projektet har været at undersøge en ny, teknologisk, tilgang til at reducere antallet af medicineringsfejl på hospital.

Baggrunden for projektet er det store antal medicineringsfejl, som i dag er et stort erkendt problem i klinikken. Undersøgelser viser, at systemer, der opfanger nogle af disse situationer, alligevel ikke forhindrer medicineringsfejl, da advarsler, der kommer repeterende, mister effekten efter en tid, i værste fald bliver alarmerne "slået fra". Intensionen har derfor været at udvikle et system, der tager udgangspunkt i tidligere fejl og/eller i særlige konstellationer i kliniske data, og som i konneks med den kliniske arbejdssituation (klinisk kontekst) genererer advarsler når klinikeren er ved at komme ud i en risikabel situation.

Der har deltaget i alt 14 partnere fra 7 EU-lande i projektet. Blandt partnerne har såvel hospitalssektoren, industrien og universiteter været repræsenteret. Region Hovedstaden har været den næststørste partner med et budget på knap 10 mio. kroner. Regionens leverandør af EPM - IBM/ACURE har deltaget som en af flere industrielle partner. Derudover har Aalborg Universitet været den tredje danske partner. Læs mere om PSIP i denne flyer udgivet af EU.

I løbet af eftermiddagen vil deltagere fra projektet præsentere de vigtigste resultater fra projektet samt lægge op til en diskussion af hvad man kan få ud af at deltage i de europæiske forskningsprojekter.

Program:

Kl. 13.00 Velkommen v/ Niels Reichstein Larsen, næstformand DSMI
Kl. 13.10 Introduktion til PSIP - Baggrund og ide for projektet v/ Sanne Jensen, Region Hovedstaden
Kl. 13.30 Opbygning af datamodel, database og datamining og textmining v/ Kenneth Skovhus Andersen, IMT: It, Medico og Telefoni, Region Hovedstaden
Kl. 13.50 Scorecards; klinisk ledelsesrapportering v/Jonas Egebart, Enheden for Patientsikkerhed, Region Hovedstaden
Kl. 14.10 Opbygning af beslutningsmodul v/Jacob Roed Frandsen, IMT: It, Medico og Telefoni, Region Hovedstaden
Kl. 14.30 Human Factor i PSIP: Analyse af arbejdspraksis i medicineringsprocessen v/ Christian Nøhr, V-CHI, Aalborg Universitet
Kl. 14.50 Pause
Kl. 15.10 Brugerinddragelse og Design Games. v/ Anne Marie Kanstrup, University College Nordjylland
Kl. 15.30 Design og præsentation af PSIP-DK-prototype v/ Anna Lis Berg, IBM
Kl. 15.50 PSIP-DK-prototypen i klinikken og Simulation i ITX v/ Sanne Jensen, Region Hovedstaden
Kl. 16.10 Evaluering af PSIP-DK-prototypen v/Kitta Lawton, IMT: It, Medico og Telefoni, Region Hovedstaden
Kl. 16.30 Kontekstualisering af beslutningsstøtte v/Peter Skjøt, Enheden for Patientsikkerhed, Region Hovedstaden
Kl. 16.50 Afrunding v/ Sanne Jensen og Christian Nøhr
Kl. 17.00 Slut

 

Der vil blive serveret kaffe/te i pausen.
Tilmeldingsfrist den 6. februar. Arrangementet er gratis. Ved no-show og afmelding efter den 6. februar opkræves et gebyr på kr. 300,-
Mødet afholdes den 9. februar 2012 i Auditoriet på Frederiksberg Hospital (Se kort her).