AAU logo

FMK 2014 - en ny status og nye perspektiver

FMK 2014 - en ny status og nye perspektiver

Sted: Auditorium 1.008, Aalborg Universitet, København, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Afrapportering af konferencen af Tariq Osman Andersen, Københavns Universitet

 

Program og pdf af slides:

08.30 – 09.00 Registrering og kaffe

09.00 – 09.05 Velkomst

Opfølgning på visionerne i 2011 - tilsigtede og utilsigtede effekter af FMK
09.05 – 09.30 Konceptet ”FMK” samt de relaterede udfordringer
                     Helle Balle, projektleder, National Sundheds-it

09.30 – 09.55 Udfordringer med afstemning af medicin med FMK i almen praksis v/ Jens Parker,
                     praktiserende læge, Lægerne Jens Parker & Jørgen Wantzin

09.55 – 10.20 Erfaringer med medicinafstemning i klinikken (medicinsk sygehusafdeling)
                     Lars Kristian Munck, overlæge, Køge Sygehus

10.20 – 10.45 Erfaringer med medicinafstemning på tværs af organisatoriske grænser
                     Thomas Ploug, professor MSO, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet,
                     København
 

10.45 – 11.15 Kaffepause


Status i 2014
11.15 – 11.40 Erfaringer med sikkerhed i FMK v/ Annemarie Hvidberg Hellebek,
                     Enhedschef, overlæge, Region Hovedstadens Enhed for Patientsikkerhed

11.40 – 12.05 Erfaringer med implementering af FMK v/ Karina Reimer Hansen,
                     projektleder for FMK, Region Sjælland


12.05 – 13.05 Frokost


13.05 – 13.30 Erfaringer med implementering i kommuner v/ Janni Bøgsted Kjærgaard,
                     IT-konsulent, It-afsnittet, Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune

13.30 – 13.55 Drift og implementering i praksissystemer v/ Alice Kristensen, konsulent, MedCom

Hvilke udfordringer udestår i forhold til at sikre, at patienternes medicinafstemning er aktuel?
14.00 – 14.45 Hvordan kommer FMK til at spille den tilsigtede rolle i den danske
                     informations-infrastruktur (paneldiskussion mellem oplægsholderne)
                   

14.45 – 15.15 Kaffepause


FMK’s fremtidige anvendelsesmuligheder – nye funktionaliteter
15.15 – 16.00 Kommende muligheder i FMK:
                     • Dosisdispensering v/ projektleder Helle Balle, National Sundheds-it
                     • Antikoagulationsbehandling i detaljer v/ overlæge Klaus Roelsgaard,
                        Region Midtjylland
                     • Beslutningsstøtte til FMK v/ projektleder Jens Andersen, National Sundheds-it

16.00 – 16.15 Afslutning med opsummering
                    Birgitte Drewes, afdelingschef, National Sundheds-it
 

Pris: kr. 1.200 ex moms, kr. 1.500 inkl. moms

Tilmelding:
• efter først-til-mølle-princippet – maks. 130 deltagere
• tilmeldingen er bindende
• deadline for tilmelding er tirsdag den 3. juni

Der er lukket for tilmelding - arrangementet er fyldt op

I 2011 mødtes godt 100 sundheds-it-interesserede for at lære mere om det Fælles Medicinkort, som netop havde modtaget Digitaliseringsprisen under kategorien Velfærdsprisen. I begrundelsen for tildelingen hed det bl.a.: ”Det Fælles Medicinkort indeholder et bredt samfundsperspektiv i forhold til at øge kvaliteten betragteligt i sundhedsydelserne, fordi medicinkortet markant reducerer fejlprocenten og dermed øger patientsikkerheden. Løsningen bidrager til øget gennemsigtighed i forbindelse med medicinering både nationalt og internationalt…. ”

Baggrunden for konferencen var derfor at finde svar på, hvordan og hvorfor det Fælles Medicinkort var blevet en prisvindende succes. FMK-visionen om allestedsnærværende medicinsk relaterede informationer og visionens betydning blev belyst fra forskellige perspektiver ved repræsentanter for udviklingen og implementeringen af FMK.

Link til pdf af oplæggene fra FMK-arrangementet i 2011

Tre år er gået og DaCHI vil derfor igen gøre status på projekt Fælles Medicinkort. Hvor langt er vi kommet med at indfri forventningerne? Hvordan ser fremtiden for FMK ud? Hvad kan andre projekter lære af FMK forløbet?

Deltagerne kan forvente:
• at blive introduceret til den nyeste viden om FMK (klinisk, organisatorisk, teknisk
og strategisk)
• at blive præsenteret for centrale interessenters erfaringer med FMK i praksis
• at blive inspireret til fremtidige anvendelser af FMK