AAU logo

Erfaringer med sundhedsportaler – hvem er de sunde for?

Erfaringer med sundhedsportaler – hvem er de sunde for?

Torsdag den 29/11 – 01 i Auditorium A på Skejby Sygehus kl 9.30 til 17.00

Sundhedsportalmarkeder har længe været præget af private initiativer. Nu er der imidlertid ved at tegne sig konturerne af større danske offentlige initiativer, som vi forventer vil være med til at sætte dagsordenen for sundhedsportaler i Danmark.

Konferencen vil fokusere på de muligheder og forpligtigelser som et offentlig engagement i sundhedsportaler giver. Vi har samlet en række foredragsholdere, der ser på sundhedsportaler i forskellige perspektiver. Den første session starter med at vende ansigtet udad: Først den europæiske dimension, og dernæst: hvad kan vi lære af USA. Derefter bliver vi i 2. session præsenteret for et nyt dansk offentligt initiativ, som giver en række nye muligheder for spredning af information, kommunikation, vidensdeling og kompetenceflytning, som ikke nødvendigvis er tilstede i de private initiativer. Efter frokost tager vi brugerens vinkel. Vi har samlet en række eksempler på forskellige typer af brugere og vil høre om deres erfaring med sundhedsportaler. Hvad vil et offentlig ejerskab betyde? Vi skal dels høre forskellige brugere, dels høre bud fra nogle af de kommercielle udbydere.

Program:
Formiddag: Muligheder og forpligtigelser i en offentlig sundhedsportal:
Ordstyrer: Henning Bruun-Schmidt

9.30 – 10.50 The international scene (in English)
- The European visions for health portals. Petra Wilson, National Expert, Health Telematics,DG13 EU. (30)
- The international perspective –what can we learn from over there? Will Falk, Vice President CSC Global Health Solutions Consulting, USA(40)
- Questions - what is not transferable ? (10)

11.00 – 12.10 Hvad sker der i Danmark mht. offentlige sundhedsportaler?
- En fælles offentlig sundhedsportal, et nationalt initiativ Lars Hagerup, Kotorchef Amtsrådsforeningen (30)
- Nye muligheder for patienten/borgeren og sundhedsvæsenets parter Finn Klamer, Praktiserende læge speciallæge i almen medicin (30)
- Opsamling – hvorhen vil vi styre udviklingen? (10)

Eftermiddag: Hvad med brugeren? Og hvad med den private udbyder?
Ordstyrer: Morten Bruun-Rasmussen

13.10 –15.00 Der er en mangfoldighed af brugere: borgeren/patienten, lægen, eksperten – Hvad er disse gruppers erfaringer med sundhedsportaler. Hvad betyder et offentlig ejerskab for dem?
- A regional diabetes portal in Bournemouth made by the clinicians David Cavan, M.D.SeniorLecture (30)
- Et prasis informations system Peter Vedsted, Læge, Århus Universitet (20)
- En beretning fra en patient NN (30)
- Specialistens visioner Jens Hase, Professor, Aalborg Universitet (20)
- Opsamling –hvad er de åbne spørgsmål? (10)

15.30 –17.00 Den kommercielle udbyder. – hvilke erfaringer er der gjort?
- Udbyder på tværs af nationaliteter Morten Bo Nielsen, Netdoktor.dk (25)
- Hvordan bygger vi bro mellem sundhedssektorens mange partnere. Hans Jørgen Bach, Medicus.dk (25)
- En beretning fra en ”content provider ” NN (25)
- Opsamling – Kan udbyderne besvare de åben spørgsmål? (15)

Ret til programændring forbeholdes - der udsendes endelig program i oktober

Praktiske oplysninger:
Tilmeldingsskema her efter 1/10 eller pr e-mail tilmelding@v-chi.dk
Pris 1500 kr.