AAU logo

EPJ-erfaringsudvekslingsworkshop 2009

EPJ-erfaringsudvekslingsworkshop 2009

På tværs af regionsgrænser for projektledere og -mellemledere

Den 5. februar 2009 hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø.

Som forskere og undervisere inden for det sundhedsinformatiske fagområde er vi gentagne gange stødt på et uopfyldt behov for erfaringsudveksling på tværs af regionsgrænser. Som følge heraf har vi taget initiativ til at arrangere en workshop, hvor hovedformålet er dannelse af et fagligt EPJ-netværk på tværs af regionsgrænser med henblik på erfaringsudveksling.

Målgruppen er projektledere/-mellemledere på sygehuse og regionskontorer på det operationelle niveau, som på baggrund af beslutninger truffet på direktionsniveau skal føre disse ud i livet (medarbejdere på eksempelvis implementerings- og programlederniveau).

Workshoppen har fire overordnede temaer med en række tilhørende problemstillinger. I løbet af dagen får hver deltager mulighed for, i mindre grupper, at udveksle erfaringer omkring to overordnede temaer, der vælges ved tilmeldingen. Erfaringsudvekslingen foregår i grupper med deltagere på tværs af regionsgrænser, og igangsættes og styres af facilitatorer fra Aalborg Universitet.

1. Systemanskaffelse og projektledelse

 • Kravspecifikation, leverandørsamarbejde, kontraktstyring
 • Projektledelse
 • Dokumentation
 • Samarbejde/kompetencefordeling mellemit-organisation og EPJ-organisation
 • Kvalitetsstyring af leverance og test
 • Forventningsstyring
 • Jura
 • ”Single sign on” problematikken

2. Implementering

 • Undervisning
 • Arbejdsgangsanalyseformer
 • Lean
 • Implementering og drift
 • Information og kommunikation til klinikere

3. Evaluering, monitorering og kvalitetssikring

 • Effektvurdering
 • Business case
 • Prince 2

4. Standardisering

 • SFI
 • Hardware
 • Journalstruktur

 

 

Kl. 09.30 - 10.00 Ankomst og kaffe
Kl. 10.00 - 10.15 Velkomst v/ Ivan Lund Pedersen, SDSD
Kl. 10.15 - 10.30 Introduktion til dagens program
v/ Pernille Bertelsen og
Anna Marie Høstgaard,
Aalborg Universitet
Kl. 10.30 - 12.00 Runde 1: Workshop i 4 tema-grupper
Kl. 12.00 - 12.15 Opsummering i de enkelte grupper
Kl. 12.15 - 13.00 Frokost + networking
Kl. 13.00 - 14.30 Runde 2: Workshop i 4 tema-grupper
Kl. 14.30 - 14.45 Opsummering i de enkelte grupper
Kl. 14.45 - 15.00 Kaffepause
Kl. 15.00 - 15.30 Fælles opsamling;
Udbytte af dagen (herunder netværksdannelse)
og opfølgning med henblik på
evt. fremtidige aktiviteter
Kl. 15.30 - 16.00 Evaluering og afslutning

 

 

Tidspunkt: Torsdag den 5. februar 2009 kl. 9.30 – 16.00

Sted: Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø

Deltagerantal: Max. 60 deltagere. De første 30 pladser er reserverede til Projektledere og -mellemledere inden for det sundhedsinformatiske område på sygehuse og i regioner. Øvrige pladser fordeles efter ”først-til-mølle” princippet.

Pris: 1.200 kr. ex. moms. (incl. frokost og kaffe)

Tilmelding: Der er lukket for tilmelding.


Arrangør:
Virtuelt Center for Sundhedsinformatik arbejder med forskning, udvikling, rådgivning og undervisning i informationsteknologi til sundhedssektoren. Virtuelt Center for Sundhedsinformatik er et formelt netværkssamarbejde mellem universiteter, offentlige og private virksomheder og organisationer, hospitaler og regioner. Samarbejdspartnerne er repræsenteret i en referencegruppe, og den daglige drift varetages af et forretningsudvalg og en centerleder. De tilknyttede forskere kommer fra tre fakulteter på Aalborg Universitet. Sekretariatet er beliggende på Aalborg Universitet.

Yderligere oplysninger

Pernille Bertelsen
Associate Professor, PhD
Deputy Head of Department
Department of Development and Planning
University of Aalborg
Fibigerstræde 13, 9220 Aalborg, Denmark
Phone +4599408431
E-mail pernille@plan.aau.dk

Anna Marie Balling Høstgaard
PhD-fellow, Dentist, MPH
Phone +45 99408332
E-mail annamarie@plan.aau.dk