AAU logo

Workshop/seminar - Bæredygtig og levedygtig indførelse af tele-teknologi i sundhedsvæsenet

Workshop/seminar - Bæredygtig og levedygtig indførelse af tele-teknologi i sundhedsvæsenet

Kære sundheds-teknologi aktør med tilknytning til Region Nordjylland

Som et led i projektet Bæredygtig og levedygtig indførelse af tele-teknologi i sundhedsvæsenet afholder Dansk Center for Sundhedsinformatik (DaCHI), Aalborg Universitet en ½ dags workshop/ seminar, torsdag den 27. August, fra 13:00-16:30.

OBS på grund af stor tilslutning er lokalet ændret til Aalborg Universitet, Skibrogade 5, 9000 Aalborg lokale C1/12
 

Her vil vi præsentere projektets resultater, og samtidig åbne for en diskussion om:

  • behov for fremtidige tiltag til styrkelse af tværfagligt tele-teknologisk samarbejde mellem offentlige og private aktører i landsdelen, hvor brugerinddragelse er i fokus,
  • udvikling af forretningsmodeller hvor start-ups i højere grad aktiveres og involveres i disse tværfaglige teams, og
  • tværfaglig forskning og uddannelse på landsdelens uddannelsesinstitutioner.

I Region Nordjylland har der i løbet af de sidste år været en række større og mindre e-sundhedsprojekter. Leverandører, udviklere og forskere har høstet mange erfaringer fra deres engagement heri som de kan bygge videre på.
Vi inviterer dig/jer fordi vi mener at du/I har noget at bidrage med, og besidder kompetencer der kan åbne for nye tværfaglige tiltag til fremme af forskning, uddannelse og samarbejde med det private erhvervsliv i regionen.
Deltagerne i arrangementet vil få udleveret den rapport der afslutter projektet Bæredygtig og levedygtig indførelse af tele-teknologi i sundhedsvæsenet, hvor forskellen på de tele-teknologiske begreber; Telecare, Telehealth og Telemedicine,
analyseres og diskuteres, ligesom betydningen af Empowerment, Emancipation og Enhancement i relation til brugerinvolvering (borgere, patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle) bliver udfoldet og forskellige metoder til konkrete aktiviteter med brugere bliver beskrevet.

Sammen med folk fra den private sektor inviterer vi forskningsenheder og forskere fra AAU og UCN, teknologi-virksomheder samt politiske og administrative aktører fra stat, region og kommuner i regionen til dette arrangement.
Nedenstående program beskriver i detaljer dagens aktiviteter.
Vi håber du/I har tid og lyst til at deltage i arrangementet, og ser frem til en givtig dag.


Med venlig hilsen
Lars Botin, Pernille Bertelsen og Christian Nøhr, DaCHI – AAU

 

Program (med forebehold for ændringer):

Arrangør: Dansk Center for Sundhedsinformatik (DaCHI), Aalborg Universitet
Sted: OBS nyt lokale Aalborg Universitet, Skibrogade 5 lokale C1/12
Ordstyrer: Lektor Pernille Bertelsen, AAU og Dansk Center for Sundhedsinformatik (DaCHI)


12.30-13.00      Registrering og sandwich

13.00-13.10      Velkomst og introduktion til workshoppen v/ Professor Christian Nøhr, AAU/DaCHI

13.10-13.30      Fremtidens sundhedssystem i forhold til Nordjyllands vækst- og udviklingsstrategi 
                        v/ Innovationskonsulent Gorm Simonsen

13.30-13.50      Region Nordjyllands erfaring med tele-teknologi – highlights fra allerede afholdte og
                        eksisterende projekter
                        v/ Projektchef Tina Heide, TeleCare Nord

13.50-14.10     Tele-teknologiske begreber, tværfaglighed og metoder til brugerinddragelse 
                        v/ Lektor Lars Botin, AAU/DaCHI

14.10-14.30     Kaffepause og networking

14.30-15.30     Interaktiv gruppediskussion af faglige kompetencer, behov for tværfaglighed og
                       brugerinddragelse i design og udvikling af tele-teknologier 
                       v/ Facilitatorer: Lektor Pernille Bertelsen, AAU/DaCHI og Stud. Cand.scient. i 
                       Teknoantropologi Line D. Vinther, AAU

15.30–15.40    Fremtidige initiativer inden for udvikling af tele-teknologier i regionen: hvilke rammer 
                      kan DaCHI tilbyde?
                      v/ Professor Christian Nøhr, AAU/DaCHI

15.40-16.10    Fremtidige initiativer inden for udvikling af tele-teknologier i regionen: hvordan kan vi
                      skabe rammerne for tværfaglig udvikling af en tele-teknologisk platform i regionen
                      Gruppediskussion 
                      v/ Lektor Pernille Bertelsen, AAU/DaCHI

16.10-16.30    Opsamling og afslutning v/ Lektor Pernille Bertelsen, AAU/DaCHI