AAU logo

V-CHI årsmøde 2005

V-CHI årsmøde 2005

Torsdag den 15. december 2005 kl. 14 - 16

Aalborg Universitet, lokale 4.130, Krogstræde 3, 9220 Aalborg Ø

Tema: Indførelse af EPJ - det er andet end teknik - hvordan rummer vi det?

Indførelsen af EPJ på de danske sygehuse er ikke kun et spørgsmål om den rigtige teknik, som man ellers kunne forledes til at tro, hvis man lyttede til medierne i begyndelsen af november. Der er mange andre vinkler, der skal belyses og tages stilling til, for at alle kommer helskindet ud af den store samfundsmæssige investering, implementeringen af EPJ i det danske sundhedsvæsen er.

V-CHI prøver at tage temperaturen på processen med to foredrag, der fra hver sin vinkel gør opmærksom på et dilemma, når teknik møder organisation og det faglige miljø.

Lektor Pernille Bertelsen fra Aalborg Universitet med indlægget: Hvad laver lægesekretærerne, når de ikke er sekretærer for lægerne – eller har vi husket alle funktionaliteter i EPJ’en?

Adjunkt Signe Vikkelsø fra Handelshøjskolen i København med indlægget: Strategier for et sammenhængende sundhedsvæsen. Indlægget tager udgangspunkt i en analyse af GEPJ-standarden og diskuterer hvilke typer sammenhænge, der lægges op til i standarden, og hvad de forudsætter organisatorisk. Herefter sammenlignes med andre EPJ-modeller og deres effekter på sundhedsvæsenets sammenhængskraft.

Vi lægger op til en debat om nogle af de dilemmaer, der opstår, når teknikken bliver en kerneydelse i sundhedssektoren.

Program

14.00 – 14.45

Hvad laver lægesekretærerne, når de ikke er sekretærer for lægerne? - kan funktionaliteterne i EPJ’en rumme alle arbejdsopgaverne?

v/ Lektor Pernille Bertelsen, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet

14.45 - 15.15

Pause

15.15 – 16.00

Strategier for et sammenhængende sundhedsvæsen – hvad kræves for at få tingene til at hænge sammen, når vi indfører EPJ?

v/ Adjunkt Signe Vikkelsø, Institut for Organisation og Arbejdssociologi, Handelshøjskolen i København

Arrangementet er gratis.