AAU logo

V-CHI årsmøde 2004

V-CHI årsmøde 2004

Onsdag den 15. december 2004 på Aalborg Universitet.
Tema: ”Sundhed på nettet”

Den offentlige sundhedsportal har nu været i luften et års tid. Hvilke nye muligheder har det givet os som borgere, patienter og sundhedsprofessionelle at få netadgang til information om såvel egne sundhedsdata, som om generel relevant sundhedsinformation?

Vi prøver at give et øjebliksbillede nu, hvor sundhedsportalen, sundhed.dk, som er en meget væsentlig spiller omkring sundhed på nettet, har passeret de første store milepæle. F.eks. er ”Medicinprofilen”, en elektronisk oversigt over den medicin, som hver enkelt dansker køber på recept på apoteket, blevet tilgængelig. Formålet med Medicinprofilen er at forbedre sikkerheden og kvaliteten af den medicinske patientbehandling.

Hvad er forventningerne, og er de indfriet?

Vi belyser flere vinkler: Udbyderen, der har en kontrakt med det offentlige, og som skal få økonomi og teknik til at hænge sammen, og borgeren og samfundet, der som aftager, kan drage nytte af de tilbudte services.

Vinklerne præsenteres i følgende indlæg:

14.00 – 14.45

1) Udbyderen: Hvad kan vi nu, og hvad er visionerne? 

v/ Manager Peter B. Lau, Rambøll Management 
Siden begyndelsen af 2003 har Peter B. Lau deltaget i udviklingen og implementeringen af den fælles offentlige sundhedsportal. 

15.15 – 16.00

2) Borgeren og samfundet: Sundhed på nettet. Nogle etiske perspektiver og udfordringer

v/ professor Peter Øhrstrøm, Aalborg Universitet
Peter Øhrstrøm er medlem af Det Etiske Råd, som netop har taget it i sundhedssektoren op som tema.