AAU logo

V-CHI årsmøde 2003

V-CHI årsmøde 2003

Fredag den 7. november 2003 på Aalborg Universitet.


Tema: ”Kompetente medarbejdere i det teknisk-sundhedsfaglige grænseland”
Mødet satte fokus på adgangen til de rette menneskelige kompetencer og ressourcer. Set såvel fra aftagerne af kandidaterne som fra de potentielle kandidaters side. Aalborg Universitet udbyder en række uddannelser/ videreuddannelser/forskeruddannelser inden for sundhedsteknologi og sundhedsinformatik af relevans for medico-industrien og sundhedsvæsnet. Mødet byder på en introduktion til disse uddannelser, krydret med studenterprojekter, der illustrerer konkrete eksempler på noget af det, som de færdige kandidater kan tilbyde industri og sundhedsvæsen.

Endvidere vil repræsentanter fra it-industrien, medico-industrien og sundhedsvæsnet give os deres bud på behovet for og relevansen af uddannelserne og forsøge at pege på nogle af de perspektiver og trends, der tegner sig mht., hvad det er, de fremtidige kandidater skal kunne honorere.

Temadagen er tænkt som en dialog mellem industri, sundhedsvæsnet, universitet og kandidater, der på den ene side bidrager til en orientering om eksisterende uddannelser og deres muligheder og samtidig bidrager med input til indholdet i uddannelserne fremover.

Program

13.00 – 13.40

Aalborg Universitets ingeniør- og forskeruddannelser i sundhedsteknologi v. lektor og studieleder Johannes J. Struijk, Aalborg Universitet og overlæge samt studieleder Ole Thorlacius-Ussing, Aalborg Sygehus

Aalborg Universitet udbyder forskellige uddannelser inden for sundhedsteknologiområdet, bl.a. International Master in Biomedical Engineering, Civilingeniør i Sundhedsteknologi, Master i Sundhedsinformatik og en Doctoral School in Biomedical Science and Engineering. Denne vifte af uddannelser er unik i Europa, ligesom Aalborg Sygehus´ involvering i sundhedsteknologi­uddannelsen er enestående.

 

13.40 – 14.10

Master i sundhedsinformatik og hvad så? v. lektor Ann Bygholm, Aalborg Universitet 

Indlægget præsenterer forskellige efter- og videreuddannelsesmuligheder inden for sundhedsinformatik med vægt på forskeruddannelsesmuligheder. Som et eksempel på et gennemført forskeruddannelsesforløb præsenterer Dipl. N.Ed; MI, PhD (Health Informatics) Assist.prof.; Örebro University Rolf Nikula sit eget ph.d.-projekt: Datorjournalen en social konstruktion.

14.10 – 14.40

Pause med forfriskning 

14.40 – 15.00

Den kompetente medarbejder - hvilke kvaliteter efterspørges af leverandører til software i sundhedssektoren? v. Jørn Larsen,  Partner i ACURE

Indlægget tager udgangspunkt i den situation, at Danmarks sygehuse skal omfattes af EPJ inden udgangen af 2005. Denne udfordring sætter store krav til såvel sygehussektoren som til leverandørerne. Indlægget vil opsætte en ønskeseddel til de kompetencer, der er nødvendige for hurtigt at kunne udvikle, modne og implementere EPJ-systemer. Indlægget vil rette sig mod de tekniske uddannelser og kravene til disse. Der vil blive gennemgået ønskekrav til emner som grundlæggende datalogi, åbne standarder, agile udviklingsprocesser, arkitektur, modenhedsteori, teori om sundhedsvæsenet etc.

15.00 – 15.20

Kompetente medarbejdere – vigtige ressourcer for Medico-industrien v. direktør Ditte Nørgaard Andersen, Medico-Industrien

Indlægget vil fokusere på de sundhedsteknologiske uddannelser og deres betydning for industrien. Endvidere vil indlægget på baggrund af overordnede perspektiver og trends forsøge at give et bud på industriens fremtidige kompetencebehov. Endelig kommer indlægget også til at berøre medicoindustriens fremtidsværkstedsgruppe.

15.20 – 15.40

Hvad kan sundhedsinformatikere og sundhedsteknologer bruges til i et moderne sygehus/sundhedsvæsen v. Per Christiansen, sygehusdirektør for Aalborg Sygehus

Med udgangspunkt i nogle aktuelle udviklingstendenser i det danske sygehusvæsen/sundhedsvæsen vil jeg forsøge at pege på de potentialer, der er for at anvende de kompetencer sundhedsinformatikere og sundhedsteknologer har. Udviklingstræk som vil blive inddraget er digitalisering, kvalitetsudvikling, akkreditering, rekruttering og kompetenceudvikling, nye styringsformer m.fl.

15.40 – 16.00

Afsluttende diskussion