AAU logo

V-CHI årsmøde 2000

V-CHI årsmøde 2000

Torsdag den 2. november 2000
Årsmøde fra kl 14.00 til 16.00
Generalforsamling kl. 16.00 ­ 19.00

på NOVI 4, Niels Jernes Vej 14, 9220 Aalborg Ø, rum 4-117


Fagligt tema:

Brugbarheds laboratorium –et værktøj til at undgå fejltagelser!
Hvordan kan projekter, der udvikler sundhedsinformatik-systemer, drage nytte af et sådan laboratorium?


Program:

14.00 - 14.10:
Kan vi forhindre fejltagelser ved at fokusere på brugbarhedsbegrebet?
Velkomst ved lektor Stig Kjær Andersen, Virtuelt Center for Sundhedsinformatik,
Aalborg Universitet.

14.10 - 14.55:
Hvordan kan man integrere brugbarhedsarbejdet i systemudviklingsprocessen? Erfaringer med afprøvninger af brugbarhed, herunder anvendelse af
brugbarhedslaboratorium ved udvikling af sundhedsinformatiksystemer.
Ved Ann Bertelsen og Jørgen Bagge Pedersen, metodespecialister, CSC Scandihealth.

14.55 - 15.15:
Hvad er et brugbarhedslaboratorium egentlig? Hvilken forskning og udvikling kan det bruges til og hvordan kan Aalborg Universitets
brugbarhedslaboratorium anvendes af virksomheder?
Ved lektor Jan Stage, Aalborg Universitet.

15.15 - 15.40:
Demonstration af Aalborg Universitets brugbarhedslaboratorium.
Ved lektor Jan Stage, Aalborg Universitet og Ph.D. stud. Mikael Skov, Aalborg Universitet.

15.40 - 16.00:
Hvordan laver vi brugbarhedsevaluering, når kravene er mere end blot at løse en arbejdsopgave så hurtigt som muligt?
Ved Ph.D. stud. Mikael Skov, Aalborg Universitet.

I forbindelse med demonstrationen serveres kaffe.

Generalforsamling i CHI-erhvervsgruppen

16.00 Generalforsamling

17.45 - 19.00 Buffet

Lidt baggrund

Vi ønsker at bidrage til, at de sundhedsinformatiksystemer, der udvikles, bliver så gode som muligt og at de på bedst mulig vis tilpasses de omgivelser,
de skal virke i.

Et system kan være nok så gennemtænkt og smart set med udviklerens øjne, men hvis brugerne af systemet ikke er enig heri, er der begået en
fejltagelse. Et centralt spørgsmål er derfor, hvor brugbart systemet er for brugeren og kan vi måle tilfredsheden? Hvis ja, hvordan kan vi bruge det til at
undgå fejltagelser? Metoden er test af systemer i omgivelser specielt indrettet til at foretage disse målinger – et såkaldt Usability laboratorium, eller på
dansk brugbarhedslaboratorium - hvor resultaterne skal påvirke den fortsatte udviklingen af systemerne. Vi ser også på, om der er særlige forhold, der
gør sig gældende i sundhedssektoren, når vi søger at udnytte erfaringer fra andre sektorer?

Dagen byder på foredrag ved Ann Bertelsen og Jørgen Bagge Pedersen fra CSC Scandihealth, som giver en beskrivelse af deres erfaringer med
Kommunedatas brugbarheds laboratorium.Herudover peger de på, hvordan man kan integrere brugbarhedsarbejdet i systemudviklingsprocessen.

Herefter giver lektor Jan Stage fra Aalborg Universitet en beskrivelse af Aalborg Universitets nye brugbarheds-laboratorium, og hvilken forskning og
udvikling, det kan bruges til. Speciallaboratoriet er blevet indrettet i NOVI 2 i forbindelse med opbygning af Virtual Reality faciliteter. Frsknings- og test
faciliteterne i brugbarhedslaboratoriet vil også være tilgængelige for firmaer uden for Universitets mure.

Endelig skal vi høre om den seneste metodeudvikling fra Australien, hvor Ph.D. studerende Mikael Skov netop er hjemvendt fra et længere ophold ved
Melbourne University. Mikael Skov uddyber, hvorledes man kan lave brugbarhedsevaluering, når kravene er mere end blot at løse en arbejdsopgave
så hurtigt som muligt? Indenfor nye typer anvendelser af IT-systemer, f.eks. på underholdnings- eller sundhedsområdet, spiller andre faktorer end en
hurtig løsning af konkrete og specifikke arbejdsopgaver en væsentlig rolle. Dette sætter nye krav og udfordringer til brugbarhedsevaluering og
–metoder.

Demonstration af VR-Center Nords nye visualiseringsfaciliteter, som blev indviet for kort tid siden. Vi får et kig ind i mulighedernes land.