AAU logo

V-CHI årsmøde 1999

V-CHI årsmøde 1999

Torsdag den 4. november 1999 fra kl. 13.00 til 16.00 indbyder V-CHI til årsmøde på NOVI 4, Niels Jernes Vej 14, 9220 Aalborg Ø, rum 4-117

Foredrag: Virtual Brain - et projekt på vej fra idé til produkt.
Årsmødets foredrag vil fokusere på etablering af samarbejde mellem klinik, industri og forskning gennem Virtual Brain, som er et projekt i V-CHI
paraplyen. Foredraget vil blive fulgt op af et indlæg om status og visioner for V-CHI’s aktiviteter.

Kort om Virtual Brain projektet:
Virtual Brain projektet blev startet i 1996 og er resultat af et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Aalborg Sygehus. Formålet var at udvikle et
virtual reality system som kan fungere som en operationssimulator ifm. operationer i den menneskelige hjerne. Systemet, som stadig er under udvikling,
kan anvendes såvel til træning af neurokirurger under uddannelse, som til præ-operativ planlægning for erfarne kirurger inden en konkret operation. I
foredraget fokuseres på selve processen: det at fange en idé i grænselandet mellem teknik og medicin, at videreudvikle ideen i forståelse for de
forskellige indgangsvinkler en kirurg og en ingeniør har til problemerne. Med udgangspunkt i projektets erfaringer med bl.a. de indledende kontakter til
erhvervslivet og finansieringsmulighederne, forsøges udviklet et koncept til at bringe et forskningsprojekt med et kommercielt potentiale godt på vejen
imod en kommerciel udnyttelse.

Demonstration: Efter foredragene er der demonstration af VR-Center Nords nye Virtual Reality visualiseringsfaciliteter, der løfter en flig af de nye
muligheder som 3D visualisering kan tilføre fremtidens brugergrænseflader. (Begrænset antal pladser).

Tilmelding på e-mail tilmelding@v-chi.dk senest fredag den 29. oktober 1999. Alle er velkomne og deltagelse er gratis.