AAU logo

E-sundhedsobservatoriets årskonference 2014

E-sundhedsobservatoriets årskonference 2014

På baggrund af et overordnet tema - endnu ikke fastlagt for årskonferencen 2014 - og en række undertemaer indsender deltagere, der arbejder med e-sundhed, korte beskrivelser af de erfaringer og budskaber, de ønsker at dele med fagfæller, hvorefter programmet bliver tilrettelagt. Undertemaerne skitserer en række specifikke områder, hvor der aktuelt er stor aktivitet med at udvikle e-sundhedssystemet i Danmark.

Der er ydermere altid internationale keynote speakere til inspiration for konferencedeltagerne.

Nærmere oplysninger om årskonferencen kommer senere!

Yderligere information www.e-sundhedsobservatoriet.dk