AAU logo

E-Sundhedsobservatoriets årskonference 2013

E-Sundhedsobservatoriets årskonference 2013

Temaet for dette års konference er "Borgercentrisk e-sundhed - fiktion eller fakta?


E-sundhedsobservatoriets årskonference formidler et samlet billede af vigtige resultater inden for e-sundhed i Danmark 

Ønsker om ”patienten i centrum”, ”sammenhængende patientforløb” og ”tværsektoriel forløbskoordination”, ”bedre forebyggelse og opsporing” og ”højere effektivitet” høres for tiden ofte i den offentlige debat. Det drejer sig om den videre udvikling af vores sektoropdelte sundhedsvæsen, der spænder fra supersygehuse til det borgernære sundhedsvæsen. Sundhedsvæsenet er i disse år under forandring og bevæger sig i retning af et egentligt e-sundhedsvæsen. Dette indebærer grundlæggende nye muligheder for at levere e-sundhedsydelser, der ikke nødvendigvis primært er motiveret af administrative og finansielle gevinster, og det fordrer, at it virker for den enkelte i den kliniske arbejdsdag, og når borgernes behov opstår i hverdagen. Fremtidens sundhedsydelser, herunder opsporing, diagnostik, behandling, monitorering, forebyggelse, rehabilitering og palliation - har potentiale for at blive fremmet bl.a. gennem virtualisering.

• Hvad betyder det i forhold til f.eks. sundhedsfagligt behandlingsansvar og organisering, patientinvolvering/
empowerment, opgaveflytning, kvalitet og økonomisk regulering?
• Og hvad er visionerne i forhold til udfordringer med kroniker- og ældrebølgen, vi ved står lige for døren?
• Kan vi og tør vi bruge e-sundhed på en innovativ og værdiskabende måde og derigennem ændre på ”business as usual”?


Dette er blot et lille uddrag af de emner, der vil blive præsenteret på E-sundhedsobservatoriets årskonference 2013