AAU logo

Åbent Hus 2006 Masteruddannelsen i Sundhedsinformatik v/Aalborg Universitet Kbh

Åbent Hus i Masteruddannelsen i Sundhedsinformatik v/Aalborg Universitet København

Åbent Hus afholdes den 22. april 2006 – ved Aalborg Universitet København, Lautrupvang 15, 2750  Ballerup - www.ihk.dk/kontakt

Tidspunkt Emne
09:00 – 10:25

 

Projektseminar 3. årgang (CN)

Under projektseminarerne er tre grupper af studerende samlet med deres vejledere for at få diskuteret deres projektarbejde. Både vejlederne og de andre studerende kommer med kritik, kommentarer og gode ideer til det fortsatte projektarbejde.

10:35 – 12:00

 

Projektseminar 1. årgang (PC/TJ)

Indhold som beskrevet ovenfor. Dette seminar foregår for studerende på 1. årgang

Eller

Præsentation af uddannelsen (PB)

Uddannelsen i sundhedsinformatik præsenteres af Pernille Bertelsen, som er en af koordinatorerne ved uddannelsen. Ideen bag uddannelsen, dens opbygning og studieordning gennemgås. Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål.

12:00 – 13:00 Frokost
13:00 – 15:30

Kursus i organisationsteori og projektledelse (KN/CN)

Dette kursus sigter på at give deltagerne en grundlæggende forståelse af projektledelse af it-projekter i sundhedssektoren samt forskellige organisationsteorier for sundhedssektoren.

Eller

Kursus i menneske-maskin interaktion (OH)

Dette kursus sigter på at give de studerende en grundlæggende forståelse af kommunikationen mellem computere forbundet i netværk. Det vil være fokuseret på rent tekniske aspekter.

 

15:30 – 18:00

Kursus i anvendelsen af sundhedsinformatiske systemer (AB)

Dette kursus gennemgår konkrete anvendelsesområde for informatiksystemer i sundhedssektoren. Denne gang fokuseres der på sundhedsfagligt indhold i EPJ (Elektronisk Patient Journal).

Eller

Præsentation af uddannelsen (CN)

Uddannelsen i sundhedsinformatik præsenteres af Christian Nøhr som er en af koordinatorerne ved uddannelsen. Ideen bag uddannelsen, dens opbygning og studieordning gennemgås. Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål. Det er en gentagelse af præsentationen for de, der ikke havde mulighed for at deltage fra 10:35 til 12:00.

18:00 – 19:00

Middag

19:00 – 22:00

Præsentation af forskningsprojekt

 

Analyse af arbejde i modtagelsen på en kirurgisk afdeling med

brug af video (CN)

 

Gæsteforelæsning

v/ Ivan Lund Pedersen, MI sundhedsinformatik og EPJ

chef i Roskilde Amt

 

”Hvor kan en masteruddannelse i sundhedsinformatik bringe din

karriere hen?”

– belyst med eksempler fra Ivans karriere som kirurg, konsulent

og EPJ chef.

 

22:00 - Ost, rødvin og kollegial snak

PB: Pernille Bertelsen, KN: Karsten Niss, OH: Ole Hejlesen

CN: Christian Nøhr, PC: Per Carøe, TJ: Trine Jørgensen,

og AB: Ann Bygholm.