AAU logo

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev januar 2016

 
NYHEDSBREV · Januar 2016
NYHEDSBREVET INDEHOLDER UDGIVELSER, PROJEKTER OG ARRANGEMENTER FRA FORSKERE OG NETVÆRK TILKNYTTET
DANSK CENTER FOR SUNDHEDSINFORMATIK
 

Techno-Anthropology in Health Informatics. IOS Press 2015

Af Lars Botin, Pernille Bertelsen og Christian Nøhr

Techno-Anthropology is an emerging interdisciplinary research field focusing on human/technology interactions and relations, and how these can be understood and facilitated in context. Techno-Anthropology also considers how technological innovation, development and implementation can be made in an appropriate and pragmatic way in relation to understanding work practices. Techno-Anthropology has much to offer to the health informatics and eHealth fields, and this book presents the work of experienced international researchers who share here how they have applied Techno-Anthropology methodologies to their research. The book is divided into three sections: ethnographic and anthropological perspectives on methodology; ethical and sociotechnical approaches; and users, participation and human factors.

Undersøgelse af klinisk anvendelse af sundheds-it-systemer 2014

Tech report nr. 15-1 af Kristina Tornbjerg og Christian Nøhr

Nærværende undersøgelse er femte undersøgelse af klinisk anvendelse af sundheds-it-systemer med de samme spørgsmål som de foregående år. Sigtet er at opnå resultater, der er sammenlignelige med de foregående år, for at man bedre kan afgøre, om der er tale om klare tendenser i udviklingen, eller i hvilket omfang tilsigtede resultater opnås. Desuden er det sigtet at opnå en vis sammenlignelighed med andre lande. Sammenligningen skal ikke blot anvendes til at afgøre hvem der er nået ”længst”, men gerne kunne relateres til nationale og regionale strategiplaner for at forbedre planlægningsgrundlaget.

    
 

Begreber, værdier og metoder til belysning af bæredygtig og levedygtig udvikling og indførelse af teleteknologi i sundhedsvæsenet

Tech report nr. 15-2 af Lars Botin, Pernille Bertelsen og Christian Nøhr

Rapporten omhandler teleteknologiske løsninger inden for sundhedsområdet og forskellige metodologiske muligheder for bæredygtig og levedygtig implementering af teleteknologi i sundhedsvæsenet. Centralt står en begrebsafklaring i relation til de forskellige teleteknologier, fordi denne er nødvendig for meningsfuld kommunikation og handlen i fremtidig udvikling og implementering af teleteknologi i sundhedsvæsenet. Rapporten er resultatet af et afgrænset projekt (1. marts – 31. august 2015), som Region Nords Forskningens Hus og forskningsgruppen i Teknoantropologi og Participation på Institut for Planlægning (AAU) udarbejdede i fællesskab.

Afrapportering af E-sundhedsobservatoriets årskonference 2015

Årets tema ”Hvordan skal borgerens e-sundhedsvæsen udvikles for at styrke sammenhængskraften imellem fremtidens borgernære sundhedsservice i kommunerne og den kommende sygehusstruktur” blev diskuteret og belyst fra mange vinkler i 9 plenumoplæg og 52 oplæg i parallelsessionerne.

Spændende internationale erfaringer og visioner fra Australien, Norge og Sverige blev præsenteret af internationalt kendte key-notes som professor Enrico Coiera, lektor Paul Turner, og Neville Board direktør for eHealth and Medication Safety, Lina Nilsson fra Blekinge Institute of Technology og Irene Olaussen fra det norske Sundhedsdirektorat.

12 parallelsessioner dannede ramme om de 36 oplæg, der var udvalgt blandt de indsendte forslag til at give et billede af danske erfaringer og visioner. Som noget nyt i år var der på leverandørudstillingen arrangeret skattejagt, som gav ekstra aktivitet på den velbesøgte udstilling.

Se slides og billeder fra konferencen via "læs mere".

 

Afrapportering af seminaret udtræk af sundhedsdata til flere samtidige formål – hvordan skaber det værdi i sundhedssektoren

Auditoriet var fyldt til sidste plads, da Umberto Tachinardi og Eneida Mendonca fra University of Wisconsin, Madison, USA indledte arrangementet med at fortælle om, hvordan de har reorganiseret deres data-infrastruktur på Universitetshospitalet med fokus på genbrug af data fra patientjournaler, og hvad dette arbejde har skabt af værdi både klinisk, forskningsmæssigt og administrativt. Eftermiddagen bød på inspiration fra aktuelle danske initiativer med fokus på genbrug af data og networking.

Afrapportering af workshoppen bæredygtig og levedygtig indførelse af tele-teknologi i sundhedsvæsenet

Projektet bæredygtig og levedygtig indførelse af tele-teknologi i sundhedsvæsenet afholdt workshop, hvor projektets resultater blev formidlet, og der blev åbnet for en diskussion om, hvordan nordjyske leverandører, udviklere og forskere sammen kan iværksætte tiltag til tværfagligt tele-teknologisk samarbejde, hvor brugerinddragelsen er i fokus.

 
 
 

PulsUp

”PulsUp” er navnet på et nyt motionsnetværk, som har til formål at hjælpe unge med angst og depression til at få mere fysisk aktivitet ind i hverdagen. Netværket er skabt og udvikles som led i et helt nyt, tværfagligt forskningsprojekt, der er støttet af TrygFonden. Professor MSO Anne Marie Kanstrup fra DaCHI, der er forskningsleder på projektet, forventer at få ny spændende viden, som kan bruges til design af ny sundhedsfremmende it.

Nystartet ph.d. om udvikling af implementeringsmetoder til velfærdsteknologier i kommunal praksis

Anna Marie Lassen er i oktober startet i et ph.d.-projekt, der har til formål at undersøge den nuværende implementeringsgrad af velfærdsteknologiske løsninger i danske kommuner og udvikle nye implementeringsmetoder til anvendelse for det sundhedsprofessionelle personale i den kommunale sundhedspraksis.

Ph.d.-projektet er et samarbejde mellem University College Nordjylland, Ældre-og Handicapforvaltningen i Aalborg kommune, Center for anvendt Kommunal Sundhedsforskning i Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune og Aalborg Universitet. Anna Marie er lektor ved ergoterapeutuddannelsen på University College Nordjylland med en uddannelsesmæssig baggrund inden for ergoterapi og MEd in Health Promotion and Education.

 

Human Centred Health Informatics & Participation

CHIP - forskningsmiljøet Human Centred Health Informatics & Participation (CHIP) på Institut på Kommunikation - har beskrevet deres forskning i inddragelse af brugere i innovation, design og tilegnelse af sundhedsinformatik på ny hjemmeside. CHIP er et af forskningsmiljøerne i Dansk Center for Sundhedsinformatik.

SHI 2016 – Scandinavian Conference on Health Informatics

6 – 7 April, Gothenburg, Sweden

MIE 2016 – Medical Informatics Europe

28 august – 2 september, Munich, Germany

E-sundhedsobservatoriets årskonference 2015

12. – 13. oktober, Hotel Nyborg Strand