chi-leverandørforum

CHI-Leverandørforum

CHI-Leverandørforum er et interessenetværk, som omfatter de ledende danske sygehus-it-leverandører. CHI-Leverandørforum har fokus på at være en aktiv sparringspartner inden for faglige, sundhedsinformatiske, arkitektoniske og teknologiske emner.

Flertallet af sygehus-it-leverandører deltager tillige i IT Branchens udvalg for sundheds-it, hvor fokus mere er på politiske, lovgivningsmæssige og juridiske emner - læs mere om udvalget på IT Branchens hjemmeside.

 

Deltagere

Gruppen er åben for alle aktive sygehus-it-leverandører i Danmark, men en forudsætning for at være medlem er, at man deltager aktivt på møderne. CHI-Leverandørforum består pt. af 8 virksomheder: Capgemini, CGI, DXC, IBM, Systematic, Tieto, Cambio samt KMD. Der afholdes møde ca. hver 3 måned.

 

Tilhørsforhold

CHI-Leverandørforum indgår i det tværinstitutionelle samarbejde Dansk Center for Sundhedsinformatik på Aalborg Universitet. DaCHI er sekretariat for netværket.

 

Formål

Gruppen skal arbejde aktivt med at understøtte nedenstående opgaver:

  • Fremme sundheds-it-udviklingen gennem anbefalinger om faglige, sundhedsinformatiske, arkitektoniske og teknologiske emner, baseret på konsensus mellem leverandørerne

  • Facilitere åben kommunikation mellem de deltagende sundheds-it-leverandører og centrale, regionale, kommunale og private interessenter

  • Bidrage til at den danske debat om sundheds-it foregår på et veloplyst og fagligt solidt grundlag

 

Fokusemner for 2017

Gruppen har valgt at fokusere på følgende indsatsområder i 2017: standardiseringsarbejde med fokus på HL7, FMK, LPR, Fælles Sprog III og telemedicin.

 

FORMAND

Jan Mark, DXC

 

MØDEKALENDER FOR 2017

1. marts hos Gapgemini, Århus
31. maj hos CGI, Århus
5. september hos AAU, Aalborg
28. november hos Systematic, Århus

 

MØDEKALENDER FOR 2016

29. februar hos CSC i Århus
19. maj hos Capgemini i Århus
5. september på AAU i København
29. november på AAU i Aalborg

 

Administration

Sekretariatet er hos:

 

Dansk Center for Sundhedsinformatik
Aalborg Universitet
Vestre Havnepromenade 5
9000 Aalborg

 

tlf: 9940 8809

e-mail: info@dachi.dk

 

Der er deltagerbetaling til CHI-Leverandørforum til dækning af sekretariatsbistand. Gebyret er på kr. 7.500,- + moms.